MS017 - Cây cam ngọt của tôi - Thùy Ly

Thứ Sáu, 10/11/2023

Hãy đọc cuốn sách này nếu:
- Bạn thích cảm giác đọc để chữa lành, lành ít dữ nhiều
- Bạn thích cuốn sách về gia đình, tiền đình
- Bạn thích được chở che, bảo vệ nhưng không ai có thể bảo vệ bạn ngoài chính mình
- Bạn thích có một người để tâm sự, nhưng lại âm dương cách biệt
Hiện tại, tín hiệu vũ trụ đang gửi bạn nên mua cuốn "Cây cam ngọt của tôi" ngay lập tức💐

Viết bình luận