Mã SP: 8935235234536

GIẢM THIỂU CHẤT THẢI Ở VIỆT NAM

Còn hàng
102.000₫ 120.000₫ - 15% 18.000₫ so với thị trường
Còn lại 50 trong kho

Mua sách trên sàn TMĐT

Giới thiệu sách

Ấn phẩm này được thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Chất lượng cuộc sống - Chất lượng thành phố”, là kết quả hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Vùng Île-de-France, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Phát triển Pháp. Nhờ chương trình này, các đối tác hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống ở Hà Nội thông qua việc quan tâm tốt hơn đến các vấn đề môi trường của các cơ quan công quyền và người dân thành phố thông qua bốn dự án: phát triển đô thị bền vững, quản lý sinh thái không gian xanh, đo lường chất lượng không khí và giảm thiểu chất thải. .

Mục tiêu của cuốn sách này là cải thiện việc sản xuất và phổ biến kiến thức khoa học về giảm thiểu chất thải ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp phù hợp với kỹ năng của cộng đồng địa phương Việt Nam. Thông tin thu thập được trong ấn phẩm này là kết quả của công việc nghiên cứu được thực hiện trong ba năm. Hơn tám mươi cuộc phỏng vấn với các tác nhân chính đã được thực hiện: các tác nhân công ở cấp trung ương và địa phương, các nhà chuyên môn, nhà nghiên cứu, người thu gom, người tái chế, v.v.

Thực hiện chính sách giảm thiểu chất thải không chỉ là công bố các nguyên tắc hoặc kêu gọi lương tâm sinh thái của mọi người. Giảm thiểu có nghĩa là xây dựng một chương trình hành động phối hợp huy động các cơ sở tư nhân, công ty và người dân để thực hiện các biện pháp giảm thiểu khối lượng và tác hại của chất thải.

Nền tảng của nền kinh tế vòng tròn, giảm thiểu vẫn là một chủ đề hiếm khi được thảo luận. Mục đích của cuốn sách này là khắc phục sự thiếu hụt này và nêu bật các thực hành sản xuất và tiêu dùng tốt để giúp giảm thiểu lãng phí. Là kết quả của sự hợp tác giữa các chuyên gia quản lý chất thải của Việt Nam và Pháp, ấn phẩm này, dựa trên các cuộc khảo sát thực địa, nhằm giúp tích hợp quản lý chất thải ở Việt Nam vào một mô hình kinh tế tuần hoàn.

Đọc thêm Thu gọn