Zeroki

Zeroki

Tác giả sách Light Novel đến từ Nhật Bản. Tác phẩm đầu tay, cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của anh là "Nàng thợ may tinh linh".