Yves - Alexandre Thalmann

Yves - Alexandre Thalmann

Nhà văn, nhà tâm lý học, nhà giáo dục người Thụy Sĩ. Hiện ông đang giảng dạy trong lĩnh vực giao tiếp cá nhân.