Yuval Zommer

Yuval Zommer

Nhà văn, tác giả của hàng loạt các cuốn sách cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích cho các em thiếu nhi.