Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari sinh ngày 24 tháng 2 năm 1976 tại Israel. Ông là nhà sử học và giáo sư Khoa Lịch sử tại Đại học Hebrew Jerusalem.

Ông là tác giả của hàng loạt cuốn sách bán chạy trên thế giới như Sapiens: Lược sử loài người (2014), Homo Deus: Lược sử tương lai (2016) và 21 bài học cho thế kỷ 21 (2018).

Một trong những chủ đề yêu thích của ông là ý chí tự do, ý thức và trí thông minh và hạnh phúc.