Yusuke Yonezu

Yusuke Yonezu

Yusuke Yonezu sinh tại Tokyo, Nhật Bản, nơi ông đang sống cùng với vợ và con của mình. Khi còn nhỏ, ông rất thích vẽ tranh và làm đồ chơi từ giấy và hộp. Ông tiếp tục theo đuổi việc học thiết kế và trở thành người sáng tạo nhiều cuốn sách, câu đố và đồ chơi được trẻ em và những người chăm sóc chúng trên khắp thế giới yêu thích.