YunJung Kim

YunJung Kim

YunJung Kim học chuyên ngành nghệ thuật truyện tranh tại Hàn Quốc, làm việc trong ngành văn học thiếu nhi. Không chỉ làm việc với các tác phẩm truyền tải thông tin tri thức cho trẻ em và thanh thiếu niên, họa sĩ còn cùng trẻ em vẽ tranh và xây dựng các câu chuyện.