Yoram Bauman

Yoram Bauman

Nhà kinh tế học, kiêm nhà trình diễn hài độc thoại người Mỹ, với những bài phát biểu được hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Washington, hiện đang  giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng và còn đi trình diễn ở các trường đại học và câu lạc bộ hài trên toàn thế giới.