Yoo Jeong Joo

Yoo Jeong Joo

Họa sĩ minh họa người Hàn Quốc. Minh họa cho cuốn "Cửa tiệm thời gian"