Yong Kim

Yong Kim

Nhà văn người Hàn Quốc. Được biết đến ở Việt Nam với tác phẩm "Nhật ký nước mắt".