Yên Ba

Yên Ba

Nhà văn, nhà báo, dịch giả, nhà sưu tầm sách. Một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất của ông là Nhượng Tống, một cuốn sách khảo cứu về một nhân vật lịch sử nhiều bí ẩn.