Xiu-ying Wei

Xiu-ying Wei

Xiu-ying Wei từng có thâm niên mười năm làm biên tập viên, là tác giả của rất nhiều đầu sách bán chạy. Là một người biết nắm bắt tâm lý của các bạn trẻ, tác giả đã biểu tượng hóa Harvard trong lòng các bạn trẻ, qua đó giúp họ thêm cần cù, nỗ lực, tự tin, nhiệt thành, biết sáng tạo và chủ động, biết nắm bắt thời cơ, cuối cùng trở nên ưu tú hơn nữa.