Xiển Trai

Xiển Trai

Con trai tác giả Cao Lãng, là người đã bổ sung nội dung cho cuốn sách Lịch triều tạp kỷ của cha mình.