X. Lan

X. Lan

Họa sĩ vẽ minh họa được nhiều bạn trẻ yêu thích. Sở hữu trang facebook với hơn 170 nghìn người theo dõi.