William H.McRaven

William H.McRaven

William H.McRaven là cựu Đô Đốc Hải Quân Mỹ William H Mcraven sinh năm 1955 tại bang North Carolina, tốt nghiệp Đại học Texas năm 1977 và gia nhập Hải quân sau đó. Ông nghỉ hưu năm 2014, sau 37 năm phục vụ quân đội.

Từ tháng Một năm 2015 đến năm 2018, ông giữ cương vị hiệu trưởng trường Đại học Texas. Ông từng giành vị trí á quân trong danh sách Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn năm 2011. Năm 2012, William H. McRaven có tên trong tốp 10 chuyên gia chính sách ngoại giao và tốp 100 Nhà tư tưởng toàn cầu do tạp chí Foreign Policy bình chọn.