William Bynum

William Bynum

William F. Bynum (1943) là giáo sư danh dự ngành lịch sử Y học người Anh. Trong phần lớn sự nghiệp của mình, ông làm việc ở Trung tâm Wellcome Trust cho Lịch sử Y học thuộc University College London. 

Giải thưởng mang tên ông, The William Bynum Essay Prize được tạp chí Medical History trao hàng năm.