Wan Seon Shin

Wan Seon Shin

Wan Seon Shin là giáo sư tại Đại học Sung Kyun Kwan, ông cũng là Chủ tịch Hiệp hội Quản trị Chất lượng Hàn Quốc. Ông từng giảng dạy, tư vấn và chỉ dẫn thực hiện các chương trình cải thiện chất lượng cho nhiều công ty, tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc.