Vương Định Quốc

Vương Định Quốc

Vương Định Quốc sinh năm 1955, người Lộc Cảng, Chương Hóa, hiện sống tại Đài Trung. Bắt đầu sáng tác năm 17 tuổi, ông nhanh chóng trở thành hiện tượng của văn đàn Đài Loan.