Vũ Thu Hà

Vũ Thu Hà

Vũ Thu Hà tốt nghiệp ngành tâm lý lâm sàng, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện chị là chuyên gia trị liệu tâm lý cho những trẻ trầm cảm, gặp âu lo và rối nhiễu hành vi.