Vũ Thế Thành

Vũ Thế Thành

Chuyên gia Vũ Thế Thành sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Ông hiện đang sống tại Đà Lạt. Chuyên môn của ông là Hóa học và Quản trị chất lượng.