Vũ Bằng

Vũ Bằng

Vũ Bằng là nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam. Ông là người có sở trường về viết truyện ngắn, tùy bút, bút ký. Ngoài bút hiệu Vũ Bằng, ông còn ký với các bút hiệu khác: Tiêu Liêu, Một Con Vịt, Thiên Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm.