Vivian Mineker

Vivian Mineker

Vivian Mineker là họa sĩ người Mỹ gốc Đài Loan. 

Một số khách hàng của cô bao gồm Quarto Group, Usborne, Simon & Schuster, Nike, Familius, Shiseido và Microsoft.