Virginie Aladjidi

Virginie Aladjidi

Virginie Aladjidi giành nhiều năm làm việc với tư cách là biên tập viên và nhà thiết kế các tác phẩm phi hư cấu có hình minh họa cho trẻ em. Cô hiện đang sống ở ngoại ô Paris.