Vasily Grossman

Vasily Grossman

VASILY GROSSMAN (1905–1964) là một trong những nhà văn Nga gốc Do Thái vĩ đại nhất, sinh tại Berdichev, Ukraine, trong một trong những cộng đồng Do Thái lớn nhất ở Đông Âu. Sau khi học chuyên ngành hóa học và làm kỹ sư, ông được Maxim Gorky phát hiện và bắt đầu xuất bản các tác phẩm của mình.