Valentine Vũ

Valentine Vũ

Valentine Vũ là Giám đốc Học thuật trường Cao đẳng Quốc tế Raffles Thái Lan, đồng thời là một Tarot reader.

Năm 18 tuổi, cuộc đời đưa anh đến với con đường Phù thủy đạo: học chiêm tinh, Tarot, các môn pháp của Phù thủy trắng. Cứ mỗi 3-4 năm, anh lại nhổ neo đến với những đất nước mới tiếp tục cuộc đời phiêu du và ẩn dật theo bản năng đã được trời phú, hoàn thành hành trình kiếp này với những bài học đã tỏ tường.