Valentin Verthé

Valentin Verthé

Valentin Verthé sống ở Bruxelles, là tác giả của nhiều tác phẩm tại nhà xuấ bản Larousse Jeunesse.