Uehashi Nahoko

Uehashi Nahoko

Nahoko Uehashi là một nhà văn Nhật Bản, chủ yếu viết về sách giả tưởng và giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp. Uehashi cũng là Giáo sư Dân tộc học tại Đại học Phụ nữ Kawamura Gakuen.