Tyler Cowen

Tyler Cowen

Tyler Cowen (sinh ngày 21 tháng 1 năm 1962) là một nhà kinh tế, người viết chuyên mục và blogger người Mỹ. Ông là giáo sư tại Đại học George Mason, giữ chức chủ tịch Holbert L. Harris trong khoa kinh tế. Ông còn chủ trì blog kinh tế Marginal Revolution, cùng với đồng tác giả Alex Tabarrok. Cowen và Tabarrok cũng duy trì trang web Marginal Revolution University - một dự án giáo dục trực tuyến. 

Cowen viết chuyên mục "Bối cảnh kinh tế" cho tờ New York Times và kể từ tháng 7 năm 2016.