Tsuji Hitonari

Tsuji Hitonari

Tsuji Hitonari (4 tháng 10, 1959) là nhà văn, nhà soạn nhạc và đạo diễn phim người Nhật Bản sinh ra tại Tokyo. Ông ra mắt với tư cách là một nhà văn vào năm 1989.