Trương Quốc Dụng

Trương Quốc Dụng

Trương Quốc Dụng (1797-1864) quê ở làng Phong Phú, nay là xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là nhà văn, nhà sử học, nhà thiên văn nổi tiếng, có công chấn hưng lịch pháp Việt Nam thời nhà Nguyễn.

Thuở nhỏ, Trương Quốc Dụng nổi tiếng thông minh, chăm chỉ, ham mê sách vở và có tài văn chương. Dưới triều Minh Mạng năm 1821, ông thi đỗ Tú tài. Năm 1825, ông thi đỗ cử nhân và đỗ tiến sĩ khoa Kỷ Sửu (1829). Trứ tác của Trương Quốc Dụng hiện còn tập thơ chữ Hán Trương Như Trung thi tập và sách Thoái thực ký văn, viết bằng văn xuối chữ Hán.