Trần Vàng Sao

Trần Vàng Sao

Trần Vàng Sao tên thật là Nguyễn Đính, sinh năm 1941 ở thôn Vỹ Dạ, thành phố Huế. Ông học trung học ở Quốc học Huế, rồi vào Đại học Huế và tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên.

Năm 1965, ông lên chiến khu, công tác tại Ban Tuyên huấn Thành ủy Huế, viết báo và làm thơ với các bút danh Nguyễn Thiết, Lê Văn Sắc, Trần Sao. Năm 1970, ông ra miền Bắc an dưỡng. Sau ngày thống nhất (1975), Trần Vàng Sao trở về quê, công tác tại Phòng Văn hóa thành phố Huế, sau cùng làm chân giao liên của xã Hương Lưu (nay là phường Vỹ Dạ) cho đến khi nghỉ hưu năm 1984. Ông mất ngày 9/1/2018 tại thành phố Huế.