Trần Dần

Trần Dần

Trần Dần, tên thật là Trần Văn Dần (23/08/1926 – 17/01/1997), là một nhà thơnhà văn người Việt Nam.

Thuở nhỏ, ông học ở Nam Định. Hết năm thứ 4 bậc thành – chung, ông lên Hà Nội học tiếp tại trường tư thục Louis Pasteur và Văn lang cho tới khi đỗ Tú tài phần đái. Năm 1945, ông tham gia hoạt động cách mạng, sau đó nhập ngũ. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông vừa hoạt động văn nghệ, vừa tham gia các công tác kháng chiến :công tác địch vận, phụ trách tờ báo Sóng Đà của Trung đoàn 148, viết cho các báo, phụ trách Đoàn văn công Tổng cục Chính trị. Sau hòa bình (1954), ông làm việc ở tạp chí Văn nghệ quân đội, tiếp tục viết văn và dịch tác phẩm văn học.