Trác Thúy Miêu

Trác Thúy Miêu

Trác Thúy Miêu tên thật là Vũ Hoài Phương, sinh năm 1975, người gốc Huế. Cô từng là cây bút thâm niên trong lĩnh vực thời trang và văn hóa - xã hội.