Tony Ross

Tony Ross

Ross sinh ngày 10 tháng 8 năm 1938 tại London, Anh. Sau tốt nghiệp, ông làm nhà thiết kế đồ họa và giám đốc nghệ thuật tại một công ty quảng cáo. Sau này ông dạy nghệ thuật tại Đại học Bách khoa Manchester.