Tony De Saulles

Tony De Saulles

Tony De Saulles là một họa sĩ minh họa cho sách thiếu nhi. Tony được đào tạo để trở thành nhà thiết kế đồ họa và làm việc trong lĩnh vực quảng cáo cũng như thiết kế sách trước khi trở thành họa sĩ minh họa. Tony sống ở Cheltenham và điều hành các xưởng vẽ tại các trường học, thư viện và lễ hội sách.