Tống Hải Đông

Tống Hải Đông

Tác giả người Trung Quốc, sáng tác các tác phẩm thuộc dòng sách thiếu nhi. Sách đã xuất bản: Bộ "Quản trị tiền bạc từ nhỏ".