Tom Lichtenfeld

Tom Lichtenfeld

Tom Lichtenheld là một tác giả và họa sĩ minh họa sách thiếu nhi. Ông viết rất nhiều sách tranh, nhiều cuốn trong số đó đã trở thành Best Seller của New York Times.