Tô Giang

Tô Giang

Tô Giang sinh năm 1978, tại Nghệ An. Anh tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Hà Nội năm 2002 và trở thành biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An từ 2002-2013.