Tim Warnes

Tim Warnes

Tim Warnes là tác giả/họa sĩ vẽ tranh minh họa cho trẻ em. Anh đã vẽ tranh minh hoạ cho hơn 80 đầu sách, một trong số đó đã được dịch sang 18 thứ tiếng khác nhau. 

Các giải thưởng của anh bao gồm Giải thưởng Sách dành cho Trẻ em Nottinghamshire cho cuốn "I Don't Want To Go To Bed!". Ngoài ra, anh còn được đề cử cho giải thưởng Kate Greenaway và Giải thưởng Sách đầu tiên của Oscar với cuốn sách "Dangerous!"