Tim Hughes

Tim Hughes

Tim Hughes, sống tại London, Vương quốc Anh, là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty bán hàng xã hội toàn cầu DLA Ignite.

Ông được LinkedIn liệt kê là một trong tám chuyên gia bán hàng hàng đầu trên toàn cầu vào năm 2021 và được Onalytica xếp hạng là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực bán hàng trên mạng xã hội. Là người tiên phong được công nhận rộng rãi và là người tiên phong trong lĩnh vực bán hàng qua mạng xã hội, Hughes đã tư vấn và giúp đỡ nhiều tổ chức đạt được các mục tiêu về bán hàng trên mạng xã hội và tiếp thị có ảnh hưởng.

Ông là đồng tác giả của Smarketing, cũng được xuất bản bởi Kogan Page.