Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng

Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng là hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn. Trải qua nhiều cương vị, đơn vị công tác khác nhau, thầy Hùng luôn hết sức, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo thầm lặng mà vinh quang. Thầy còn là Nhà quản lý tâm tài, một Nhà giáo làm việc bằng tình yêu nghề.