Harriet B. Braiker

Harriet B. Braiker

Tiến sĩ Harriet B. Braiker là bác sĩ tâm lý và nhà tư vấn quản trị ở Los Angeles/Beverly Hills và Pasadena, California, trong hơn 25 năm. Bà là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng về tâm lý học cũng như là diễn giả uy tín về chủ đề căng thẳng và các vấn đề phụ nữ. Bà cộng tác với nhiều tạp chí phụ nữ như Working Woman và Lear's. Bà thường xuyên xuất hiện trên truyền thông cũng như trong các chương trình trò chuyện quốc gia như Oprah, The Today Show, Larry King, Live with Regis and Kathy Leen, Hour Magazine và Sonny Live. Một số đầu sách được ưa thích của bà là:

- The September 11 Syndrome (Hội chứng 11 tháng Chín)

- The Disease to Please (Bệnh cả nể)

- The Type E Woman (Phụ nữ típ E)