Tiago Americo

Tiago Americo

Tiago Americo là một họa sĩ minh họa, tác giả và nhà thiết kế người Canada gốc Brazil. Tiago tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa năm 2010 và làm việc trong ngành hoạt hình khi mới bắt đầu sự nghiệp.