Thầy dòng Prévost

Thầy dòng Prévost

Antoine François Prévost d'Exiles (1697 – 1763), thường được gọi là Thầy dòng Prévost, là một linh mục, tác giả và tiểu thuyết gia người Pháp.