Thái Chí Hạo

Thái Chí Hạo

Thái Chí Hạo là tác giả nổi tiếng trên các trang mạng tianya, qidian, được xưng tụng là “quỷ tài”. Sở trường của Thái Chí Hạo tiểu thuyết lịch sử, trinh thám và kinh dị. Phong Ma Yến Tước là cuốn tiểu thuyết mới xuất bản gần đây nhất của ông.