Terry Pratchett

Terry Pratchett

Terry Pratchett (28/04/1948- 12/03/2015) là nghệ sĩ hài trào phúng người Anh, đồng thời cũng là tác giả của nhiều tiểu thuyết huyền ảo với giọng văn vui nhộn, châm biếm. Ông nổi tiếng nhờ chuỗi tiểu thuyết Thế giới hình đĩa gồm 41 tập.

Pratchett được trao Huân chương Đế quốc Anh vào năm 1998, và được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ vào năm 2009, vì những cống hiến của ông cho thế giới văn chương.