Tập san Những người bạn Cố đô Huế

Tập san Những người bạn Cố đô Huế

Tập san Bulletin des Amis du Vieux Hue – BAVH (Những người bạn Cố đô Huế) xuất bản ba tháng một kỳ  là cơ quan của một Hiệp hội cùng tên (Association des Amis du Vieux Hue – AAVH) được thành lập tại Huế vào tháng 11-1913. Hội có mục đích “Sưu tầm bảo tồn và truyền đạt những dấu tích xưa về chính trị, tôn giáo, nghệ thuật và văn học châu Âu cũng như bản xứ, liên quan đến Huế và phụ cận”. Hoạt động của AAVH gắn liền với sự nghiệp của Linh mục Léopold Cadière (1869-1955). Ông vừa là người sáng lập, vừa là linh hồn của Hiệp hội.

Trong thời gian từ tháng Giêng 1914 đến tháng Sáu 1944, tập san đã cho ra đời 122 số, gồm 13.000 trang văn bản, 2.800 phụ bản và 700 hình minh họa màu và đen trắng. Quả thật đây là một công trình rất đồ sộ, tuy nhiên L. Cadière đã tự đánh giá: “Tập san không phải là một chuyên san khoa học cao, mà chỉ là một công cụ phổ cập” (BAVH 1925).

Như đã nói, nội dung tập san đề cập đến nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, lịch sử vẫn là chủ đề được quan tâm và chiếm số lượng nhiều nhất như nội dung các bài: Các phái bộ Pháp-Nam (Huế 1880, PhanThanh Giản 1863…); Lễ đăng quang ở Huế (BAVH 1938)… Địa lý cũng giữ một vị trí quan trọng với những bản địa chí công phu như Quảng Ngãi (BAVH 1925; Hang Túi (BAVH 1935); số đặc biệt về Ngũ Hành Sơn (BAVH 1924). Về dân tộc học có thể kể đến các bài viết như Ngày Tết Việt (BAVH 1924); Ngôi nhà Việt Nam dưới góc độ tín ngưỡng (BAVH 1937); Tục nhuộm răng (BAVH 1928); Yến sào (BAVH 1937)… Nghiên cứu văn học ít hơn và không cơ bản lắm, tuy nhiên cũng có những bài đáng chú ý như về Truyện Hoa Tiên (BAVH 1938); Ngôn ngữ Chăm (BAVH 1934)…

Nguồn