Tani Mizue

Tani Mizue

Tani Mizue là một nữ tác giả light novel đến từ tỉnh Mie. Năm 1997, bà đoạt Giải thưởng Shueisha La Mã lần thứ 6 nhờ tác phẩm Paradise Renaissance-Paradise Revival.