Sylvia Browne

Sylvia Browne

Sylvia Browne sinh ra tại Kansaz, Mỹ có bố là người Do thái, mẹ theo Kitô giáo, bà nội là nhà ngoại cảm và bà ngoại theo Giáo hội Luther. Sylvia được nhiều người gọi là “Siêu năng lực gia”. Bà tự nhận mình có khả năng ngoại cảm. Bà xuất hiện thường xuyên trên truyền hình và đài phát thanh, bao gồm cả The Montel Williams Show và Larry King Live.

Cuốn sách Ngày tận thế của Sylvia Browne in năm 2008 được nhiều người xem như là lời tiên tri cho dịch bệnh Covid-19 bùng phát mà cả thế giới đã và đang vẫn phải tìm cách đối phó.